دسته: نجوم حرفه ای

هفته جهانی فضا ۱۳۹۹

  • ۴ سال قبل
  • ۳۶۶۰ بازدید
  • 0

همایش ملی رصدخانه های ایران

  • ۵ سال قبل
  • ۲۵۳۹ بازدید
  • 0
نجوم، از آنجا که از دیرباز با مشاهده ی دقیق و نظریه همراه بوده، کهن ترین شاخه از دانش بشری شمرده می شود. رصدخانه، در نگاهی دانشورانه، آزمایشگاهی برای نظریه های نجومی است که در چرخه ی روش دانشورانه از یک سو بستر مشاهدات تجربی مورد نیاز جهت آزمون نظریه های نجومی را فراهم می […]