دسته: برنامه های ملی

کلاس نجوم شهاب (۹-۱۳ سال)

 • ۲ سال قبل
 • ۳۰۹۵ بازدید
 • 0

جشنواره نقاشی هفته فضا ۱۴۰۰

 • ۳ سال قبل
 • ۲۶۹۵ بازدید
 • 0

المپیادهای علمی زانکو

 • ۳ سال قبل
 • ۱۸۰۴ بازدید
 • 0

کمپین جستجوی سیارکی

 • ۳ سال قبل
 • ۳۷۳۱ بازدید
 • 0

دانلود وبینارها

 • ۳ سال قبل
 • ۱۶۳۶ بازدید
 • 0

ثبت نام در کارگاه های نجوم

 • ۳ سال قبل
 • ۳۱۶۴ بازدید
 • 0
عنوان 1 از 41234 »