کارگاه های چالش علمی زانکو

space challange
چالش علمی زانکو

شرط ورود به کارگاه ها: 

۱- حداقل دانش آموزانی که امسال به پایه دهم می روند.

۲- تسلط بر کامپیوتر

۳- تسلط بر زبان انگلیسی

۴- آشنایی کامل با نجوم و مفاهیم نجومی

فقط دانش آموزانی که در گروه اقلیم فضایی هم اکنون عضو هستند و مراحل اولیه گزینش را پشت سر گذاشته اند برای شرکت در دوره ۶ جلسه ای اقلیم فضایی با حضور اساتید و موضوعات زیر هزینه کلاس را واریز نمایند:

?شیرین زندیان،

کارشناسی ارشد اخترفیزیک، موضوع کلاس: مختصری بر فیزیک پلاسما (۱ جلسه)

?میثم هنری جعفرپور

دانشجوی دکترای فیزیک خورشید، موضوع کلاس:  فیزیک خورشید و فیزیک تاج (۲ جلسه)

?شیرین شاطرزاده

کارشناسی ارشد کیهانشناسی، موضوع کلاس: مختصری بر ذرات بنیادی (۱ جلسه)

?محمدرضا شفیع زاده

کارشناسی ارشد نجوم و اخترفیزیک، موضوع کلاس:  مختصری بر اقلیم فضایی  (۲ جلسه)

 

هزینه دوره با لطف اساتید کمترین میزان ممکن تعیین شده و مبلغ کل دوره ۱۵۰ هزار تومان می باشد.