دومین مسابقه کشوری نجوم (۹۹-۱۴۰۰)

دومین مسابقه کشوری نجوم

شیوه نامه دومین مسابقه کشوری نجوم اعلام شد!

سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ (تاریخ این مسابقه گذشته، برای اطلاع از مسابقه سال جاری کلیک کنید)

دومین مسابقات کشوری نجوم

مقدمه:

منظره آسمان پرستاره یکی از شگفت انگیزترین تجربه هایی است که هر فرد در زندگی خود با آن روبرو می شود. نجوم می تواند در آموزش علوم، فیزیك، جغرافیا و… نقش مهم و شایسته اي ایفا نماید و سبب ترویج آگاهی در زمینة علوم بنیادي شود. با در نظر گرفتن استانداردهاي سواد نجومی براي شهروند امروزي و همچنین با توجه به زمینه پژوهشی این شاخه علمی، مسابقات نجوم براي نخستین بار به عنوان یکی از مسابقات جشنواره علمی – پژوهشی پژوهش سراهاي دانش آموزي کشور برگزار خواهد شد.

اهداف:

۱- توسعه آگاهی عمومی دانش آموزان در زمینه نجوم و جایگاه ما در کیهان
۲- آشنایی دانش آموزان با یافته هاي جدید نجومی و فناوري هاي پیشرفته مرتبط با نجوم
۳- شناسایی استعدادها و خلاقیت هاي دانش آموزان در زمینه نجوم

معرفی دومین مسابقه کشوری نجوم و شرایط شرکت کنندگان مسابقات:

۱٫ اين مسابقات در سه مرحله منطقه اي، استاني و كشوري با توجه به لزوم رعايت دستورالعملهاي ابلاغي ستاد ملي مقابله با كرونا؛ به صورت غیرحضوری، مطابق تقويم اجرايي مندرج در بخشنامه برگزاري دومين دوره جشنواره علمي – پژوهشي و نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشسراهاي دانش آموزي به شماره ۳۵۵ / ۴۲۰ مورخ ۳ /۹ /۹۹ برگزار مي گردد.

۲٫ مرحله منطقه اي مسابقات وفق بخش ۵ راهنماي هر گرايش موضوع پيوست هاي شماره ۱ تا ۵ اين بخشنامه، توسط پژوهشسراهاي دانش آموزي منطقه و با نظارت معاونت متوسطه منطقه و بر اساس نمون برگهاي داوري مندرج در بخش ۶ راهنماي هر گرايش و سهميه تعيين شده در جدول ذيل، برگزار مي گردد.

۳٫ مرحله استاني مسابقات وفق بخش ۵ راهنماي هر گرايش موضوع پيوست هاي شماره ۱ تا ۷ اين بخشنامه، توسط قطبهاي استاني و با نظارت كارشناس محترم نظارت و پيگيري امور پژوهشسراهاي دانش آموزي استان و بر اساس نمون برگهاي داوري مندرج در بخش ۶ راهنماي هرگرايش و سهميه تعيين شده در جدول ذيل، برگزار مي گردد.

تذکر : مرحله اول استاني شامل آزمون علمي مجازي ( ۲۰ امتياز) توسط قطب استاني برگزار مي شود و نمره آن، به امتياز كسب شده در مرحله داوري استاني اضافه مي گردد. دانش آموزان براي شركت در اين آزمون، ميتوانند از محتوايي كه توسط قطب كشوري نجوم تدوين شده و از طريق سايت nojum.src.medu.ir در دسترس قرار مي گيرد، استفاده نمايند.

سوالات آزمون متناسب با پايه تحصيلي دانش آموزان براي سه مقطع دوره دوم ابتدايي، متوسطه اول و متوسطه دوم طراحي مي گردد و محل و زمان آزمون، متعاقبا اعلام مي شود.

۴٫ مرحله كشوري مسابقات وفق بخش ۵ راهنماي هرگرايش موضوع پيوست هاي شماره ۱ تا ۵ اين بخشنامه، توسط قطب كشوري، مطابق با نمون برگهاي داوري مندرج در بخش ۶ راهنماي هرگرايش و در صورت تامين اعتبارات لازم برگزار مي گردد.

تذکر : مرحله اول كشوري شامل آزمون علمي مجازي است كه توسط قطب كشوري برگزار ميگردد و نمره آن، به امتياز كسب شده در مرحله داوري كشوري اضافه مي شود. دانش آموزان براي شركت در اين آزمون، ميتوانند از محتوايي كه توسط قطب كشوري نجوم تدوين شده و از طريق سايت nojum.src.medu.ir در دسترس قرار مي گيرد، استفاده نمايند.

سوالات آزمون متناسب با پايه تحصيلي دانش آموزان براي سه مقطع دوره دوم ابتدايي، متوسطه اول و متوسطه دوم طراحي مي گردد و محل و زمان آزمون، متعاقبا اعلام مي شود.

تذکر : اعضای تیم باید از یک منطقه، دوره و جنسیت باشند.

برای شرکت در دومین مسابقه کشوری نجوم چه کار کنیم؟

اگر شما یک دانش آموز علاقمند به نجوم یا فضا هستید می توانید با ما در ارتباط باشید

گروه آموزشی زانکو در راستای هدایت و کیفیت بخشی به آثار ارسالی به مسابقات کشوری نجوم و فضا، کارگاه ها و کلاس های مختلفی را برگزار می کند که توصیه می کنیم دانش آموزان علاقمند در این کارگاه ها و کلاس ها حتما شرکت کنند.

دومین دوره مسابقات کشوری نجوم