باشگاه های نجوم زانکو

باشگاه نجوم

باشگاه نجوم زانکو

باشگاه های نجوم زانکو با هدف ترویج و گسترش علم نجوم هر ماه به صورت رایگان و مجازی برگزار می شود. کلیه علاقمندان به آسمان می توانند به راحتی در این باشگاه های نجوم شرکت کنند. برنامه های ماهیانه باشگاه های نجوم در کنار کلاس های آموزشی زانکو، مکمل بسیار مناسبی خواهد بود تا نجوم آموزان به دید جامع و کاملی در نجوم دست پیدا کنند.

فایل ارائه سخنرانی های اولین باشگاه نجوم زانکو

آشنایی با مسابقات کشوری نجوم 

ارائه دهنده: الهام عرفانی مهر

جیمزوب به کجا رسید؟

ارائه دهنده: محمد حسین طالع زاده

اولین باشگاه نجوم زانکو

فایل ارائه سخنرانی های دومین باشگاه نجوم زانکو

سفر در زمان (دانلود)

ارائه دهنده: امیرعباس اکرمی

بزرگترین تلسکوپ زمینی ELT

ارائه دهنده: فاضل بیژنی

آسمان در اسفندماه ۱۴۰۰

فاطمه فخرایی فرد

دومین باشگاه نجوم زانکو

فایل ارائه سخنران های سومین باشگاه نجوم زانکو

مبانی نجومی و تاریخی تقویم (دانلود)

ارائه دهنده: محمد حسین طالع زاده

آسمان در فروردین ماه ۱۴۰۱ (دانلود)

ارائه دهنده: فاطمه فخرایی فرد (رصدخانه لار)

سومین باشگاه نجوم زانکو

فایل ارائه سخنران های چهارمین باشگاه نجوم زانکو

چگونه مهندس هوافضا شویم؟

ارائه دهنده: رامین پوره

آسمان در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ 

ارائه دهنده: محمد حسین طالع زاده

مشکلات فضانوردان در فضا

ارائه دهنده: مرضیه بکخانی

شب یوری باشگاه نجوم

فایل ارائه سخنران های پنجمین باشگاه نجوم زانکو

پلوتو و بچه محل هاش

ارائه دهنده: آیناز فیض الله پور

آسمان در خرداد ماه ۱۴۰۱ 

ارائه دهنده: فاطمه فخرایی فرد

معرفی جنبش جستجوی سیارکی

ارائه دهنده: کیوان سلیمانی فر