برنامه های هفته جهانی فضا ۱۳۹۹

برنامه های آموزشی در هفته جهانی فضا ۹۹:

پژوهش سرای دانش آموزی جوان شهریاردر نظر دارد به مناسبت هفته جهانی فضا (۱۳الی ۱۹مهر) با پیام “بهبود زندگی با ماهواره(قمر مصنوعی)”اقدام به برگزاری  وبینارتخصصی ومسابقه مجازی   نماید.

برنامه های هفته فضا به شرح ذیل می باشد:

وبینارها:

-برگزاری وبینار تکنولوژیهای فضایی (کلیه مقاطع) شنبه ۱۹/۷/۹۹  ساعت برگزاری :۳۰/۱۷-۱۶

-برگزاری وبینار آشنایی با المپیاد نجوم و معرفی فعالیتها.ویژه دانش آموزان دوره اول ودوم متوسطه سه شنبه ۲۲/۷/۹۹ ساعت برگزاری ۱۷-۱۶

-مسابقات مجازی

دوره ابتدایی:

داستان نویسی: موضوع (پیام شما به یک موجود فرا زمینی)

نقاشی: موضوع (فرازمینیها)

 

دوره اول متوسطه:

داستان نویسی: موضوع (در سفر من به فضا………………)

نقاشی: موضوع (ماهواره (قمر مصنوعی)من)

 

دوره دوم متوسطه

پوستر و نقاشی: موضوع (کاربردهای ماهواره(قمر مصنوعی))

مقاله کوتاه در دو برگه A4 باموضوع کاربردهای ماهواره(فمر مصنوعی) در زندگی امروز

فرم ارسال آثار جهت شرکت در مسابقه هفته جهانی فضا:

    ثبت نام در وبینارهای هفته جهانی فضا:

      لینک ورود به وبینار ۱ ساعت پیش از آغاز وبینار در همین صفحه قرار خواهد گرفت!